Kako ukloniti WonDeck?

  • Posted by wondeck
  • On February 12, 2022
  • 0 Comments

Uklanjanje WonDecka je jednostavno: potreban je plastični strugač pomoću kojeg se nadigne jedan od kutova materijala, nakon čega se rukama povlači s podloge. Preporuka je da uklanjanje materijala rade barem 2 osobe. Ukoliko se materijal jako drži za podlogu, preporučamo politi acetonom, nakon čega se ponovno upotrijebi strugač. Jednom kad se materijal ukloni, na podlozi će ostati ljepila koje je potrebno natopiti otapalom za ljepila i ostaviti do 10 minuta te počistiti grubljom krpom. Na kraju, očistite podlogu acetonom i površina će biti savršeno čista.